• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

Zajęcia pozalekcyjne

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE – PROGRAM ZAJĘĆ w Medycznej Szkole Policealnej w Płocku

 1. Wstęp
  1. Piłka siatkowa i piłka koszykowa należą do najbardziej popularnych gier zespołowych. Dyscypliny te wyzwalają u uczniów indywidualną inicjatywę oraz kształtują nawyki współpracy w grupie. Oprócz walorów fizycznych, ruchowych piłka siatkowa i piłka koszykowa kształtują również cechy psychiczne uczniów, ich charakter i umiejętność współpracy w grupie, uczy szacunku dla innych, jak też i poczucia własnej wartości, jednym słowem- wychowuje.
 2. Cele zajęć
  1. Harmonijny wszechstronny rozwój organizmu.
  2. Kształtowanie umiejętności ruchowych z zakresu piłki koszykowej i siatkowej.
  3. Wdrożenie nawyków higieniczno-zdrowotnych.
  4. Przekazanie wiadomości, które przyczyniają się do podejmowania działań służących poprawie sprawności fizycznej w życiu codziennym.
  5. Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu indywidualnym i zespołowym.
 3. Zadania
  1. Systematyczne nauczanie i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w grach zespołowych.
  2. Kształtowanie podstawowych cech motorycznych(szybkość, skoczność, siła, zręczność, gibkość, wytrzymałość).
  3. Zapoznanie młodzieży z zasadami rozgrywek, przepisy gry, sędziowanie.
  4. Udział w rozgrywkach, spotkaniach towarzyskich.
  5. Kształtowanie postaw „fair play” na boisku, w szkole, w życiu.
 4. Tematyka zajęć
  1. Piłka koszykowa
   1. Nauka i doskonalenie elementów techniczno-taktycznych w obronie:
    1. Postawy – pozycje w obronie
     1. Krycie przeciwnika bez piłki
      1. daleko od kosza
      2. pod koszem
      3. w średniej odległości
     2. Naprzeciw przeciwnika z piłką (daleko od kosza j/w)
    2. Poruszanie się w obronie
     1. Podstawowe założenia
     2. Odpowiednio do zamierzeń atakującego
      1. przy rozpoczęciu kozłowania
      2. przy kozłującym przeciwniku
      3. przy rzutach z daleka
      4. przy rzutach ze średniej odległości
      5. przy rzutach pod koszem
      6. przy rzutach z wyskoku
    3. Technika specjalistyczna
     1. walka „na tablicach” – zastawianie
     2. ustawienie się przy rzutach sędziowskich i wolnych
     3. przechwytywanie i wygarnianie piłki
   2. Nauka i doskonalenie elementów techniczno-taktycznych w ataku
    1. Poruszanie się bez piłki
     1. Zmiana szybkości
     2. Zmiana kierunków
     3. Zatrzymanie się i zwody
    2. Poruszanie się z piłką
     1. Rozpoczęcie kozłowania
     2. Kozłowanie
     3. Zatrzymanie się z piłką
     4. Obroty
     5. Zwody, wprowadzenie przeciwnika w błąd
     6. Podanie piłki
     7. Rzuty
    3. Technika specjalistyczna
     1. Wyminięcie przeciwnika
     2. Zasłony
     3. „walka na tablicach”
     4. ustawianie się przy rzutach sędziowskich i wolnych
   3. Nauczanie elementów techniki
    1. Pokaz i objaśnienie ćwiczeń mające na celu zapoznanie ucznia z prawidłowym wykonaniem danego elementu i jego zastosowanie w grze
    2. Nauczanie i doskonalenie elementów technicznych początkowo w prostej formie i przechodzenie do ćwiczeń trudniejszych i nowych
    3. Stosowanie pewnych elementów technicznych w formie fragmentów gry oraz gry szkolnej
    4. Doskonalenie w czasie gry właściwej
  2. Piłka siatkowa
   1. Nauka i doskonalenie elementów technicznych
    1. Technika i taktyka indywidualna gry w piłkę siatkową
    2. Nauka postawy siatkarskiej wysokiej, niskiej i o zachwianej równowadze
    3. Nauka i doskonalenie poruszania się po boisku
    4. Starty do piłii, przyspieszenia na krótkich odcinkach – kształtowanie szybkości
    5. Nauka i doskonalenie odbić sposobem górnym i dolnym w ruchu
    6. Nauka i doskonalenie przyjęcia z podaniem, oburącz górą i sposobem oburącz dolnym w postawie wysokiej
    7. J/w w postawie o zachwianej równowadze
    8. doskonalenie zagrywki tenisowej
    9. Kierowanie zagrywki w określone punkty boiska
    10. Przyjęcia zagrywki
    11. Rozegranie ataku (przyjęcie, wystawienie, zbicie)
    12. Nauka i doskonalenie wystawienia w przód i w tył
    13. Wystawienie krótkie i długie
    14. Nauka i doskonalenie bloku pojedynczego
    15. Nauka i doskonalenie bloku podwójnego
    16. Nauka i doskonalenie zastawienia
    17. Kształtowanie szybkości, siły, wytrzymałości, mocy i gibkości
   2. Nauka i doskonalenie elementów taktycznych
    1. Taktyka
     1. Ustawienie przy zagrywce własnej i przeciwnika
     2. Sposoby postępowania w różnych systemach ataku
     3. Sposoby postępowania w różnych systemach w obronie
     4. Sędziowanie meczów
     5. Zastosowanie poznanych elementów techniczno-taktycznych w grze
 5. Mecze
  1. dziewczęta – chłopcy
  2. dziewczęta – dziewczęta
  3. chłopcy – chłopcy
  4. międzyszkolne
 6. Formy i metody prowadzenia zajęć
  1. Formy
   1. Formy i metody prowadzenia zajęć
   2. Indywidualna forma ćwiczeń
   3. Małe grupy ćwiczące
  2. Metody
   1. Metoda naśladowczo-ścisła
   2. Metoda zadaniowo-ścisła
   3. Metoda zabawowo-klasyczna
   4. Metoda problemowa