• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

Rekrutacja

Chcesz uczyć się w naszej szkole:

  • nie musisz mieć matury
  • nie ma ograniczeń wiekowych
  • wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-15.00

Zarezerwuj miejsce on-line >> Rekrutacja online

ZAPRASZAMY

O przyjęcie na pierwszy semestr mogą ubiegać się absolwenci liceów i innych szkół średnich. Kandydaci powinni wykazać się odpowiednimi zainteresowaniami, sprawnością niezbędną dla danego zawodu, dobrym stanem zdrowia, zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do uczenia się na danym kierunku.

Zasady rekrutacji (Pełen tekst)

Organizacja postępowania kwalifikacyjnego

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszenia obowiązującej dokumentacji do wyczerpania limitu miejsc. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłosi listy przyjętych

Pełne zgłoszenie powinno zawierać:

  • wniosek rekrutacyjny (także do pobrania w szkole)
  • oświadczenie kandydata (wypełniać tylko na polecenie komisji rekrutacyjnej)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w szkole)

Podmiot z którym zawarto umowę na wykonanie bezpłatnych badań uczniów:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Kolegialna 17

09-402 Płock

7.25 – 17.00 od poniedziałku do piątku

Bliższe informacje pod numerem: (24) 262 59 65 – sekretariat szkoły, pytania można kierować na e-mail: sekretariat@medykplock.pl