• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

Rada pedagogiczna

Wiśniewska Beata dyrektor, pracownia wychowania dziecka, propedeutyka zdrowia, teoretyczne podstawy wychowania dziecka, podstawy patologii.

Kałużna-Dolna Joanna – kierownik szkolenia praktycznego, wychowanie fizyczne, język migowy.

Lichnowska Anna – kierownik szkolenia praktycznego, język angielski.

Andruszkiewicz Anna – zarys fizjoterapii, fizjoterapia, fizykoterapia.

Długosz Izabela – diagnostyka obrazowa.

Dobrosielska Ewa – świadczenia farmaceutyczne

Dolny Michał – masaż, masaż w działaniu praktycznym.

Domżałowicz Monika – zajęcia praktyczne – technik farmaceuta.

Dumowska Beata – masaż w działaniu praktycznym, praktyka zawodowa.

Fijałkowska Jolanta – pracownia EEG.

Głuśniewska Katarzyna – pracownia aut. radiologicznej.

Karwasik Hanna – świadczenia farmaceutyczne.

Kings Ewa – pracownia anatomii radiologicznej, pracownia elektromedyczna, diagnostyka elektromedyczna, diagnostyka obrazowa.

Kopeć Ewa – opieka nad dzieckiem wychowanie artystyczne dziecka, biblioteka.

Kubiak Joanna – masaż w działaniu praktycznym, praktyka zawodowa.

Kwiecień Wioletta – świadczenia farmaceutyczne, farmakologia, praktyka zawodowa.

Lewandowska Alina – anatomia i fizjopatologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, organizacja ochrony zdrowia.

Makowska Renata – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa.

Malinowska Marzena – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa.

Martynowska Sylwia – pracownia rentgenodiagnostyki.

Młodziejewska Joanna-pracownia EKG

Musiał Tomasz – masaż, teoretyczne podstawy masażu, anatomia topograficzna.

Niesłuchowska Anna – zarys psychologii i socjologii, podstawy psychologii, socjologii i etyki, opieka nad dzieckiem – praktyka zawodowa.

Nowak Tomasz – ochrona radiologiczna.

Olczak Aleksandra – technika sporządzania leków, technologia postaci leków.

Orzoł Alina – anatomia i fizjologia, zagadnienia kliniczne w masażu, anatomia topograficzna, anatomia i fizjopatologia.

Peas Grażyna – masaż w działaniu praktycznym.

Piechociński Sławomir – wychowanie fizyczne.

Pietrzak Marzenna – pracownia audiometrii.

Plewińska Małgorzata – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa.

Poznachowska Martyna – radioterapia, pracownia radioterapii i medycyny nuklearnej.

Pytkowska Balbina – działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.

Reszelska Agnieszka – anatomia, fizjologia i patologia z elementami pierwszej pomocy, pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, zabiegi pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, biblioteka.

Skrzypczyńska Ewa – analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych, analiza leków.

Sobota-Wuszter Magdalena – pracownia kosmetyki, praktyka zawodowa, pracownia wizażu.

Szczerbiński Piotr – pracownia diagnostyki obrazowej.

Szkolmowska Justyna – pracownia densytometrii.

Tomasz Nowak – ochrona radiologiczna, fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii i aparatura medyczna.

Walicka-Krysińska Maria – świadczenia farmaceutyczne.

Wojciechowska Zofia – opieka nad dzieckiem zajęcia praktyczne, organizacja ochrony zdrowia, teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka, pracownia pielęgnowania dziecka, opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, podstawy żywienia, dermatologia.

Zalewska Katarzyna – kosmetologia, chemia kosmetyczna, pracownia chemii kosmetycznej, praktyka zawodowa.

Żuchewicz Anna – komputerowe wspomaganie działalności, technologie informatyczne.