• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

Rada pedagogiczna

Wiśniewska Beata dyrektor, zarys anatomii i fizjologii człowieka

Kałużna-Dolna Joanna – kierownik laboratorium, wychowanie fizyczne, język migowy, bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc

Lichnowska Anna – kierownik szkolenia praktycznego, język angielski zawodowy.

Amarasekara Anna – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Andruszkiewicz Anna – zarys fizjoterapii, pracownia fizjoterapii, fizykoterapia, pracownia fizykoterapii, kinezyterapia, pracownia kinezyterapii

Dolny Michał – pracownia masażu, masaż w działaniu praktycznym

Domżałowicz Monika – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Figiel Aleksandra – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Frejnik-Biesaga Dorota – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Klinger Mirosława -praktyka zawodowa

Kopeć Ewa – biblioteka, praktyka zawodowa

Kraszewska Katarzyna – pracownia analizy leków, pracownia technologii postaci leków

Król Agata – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Kubiak Joanna – masaż w działaniu praktycznym, praktyka zawodowa

Kwiecień Wioletta – farmakologia, podstawy farmakologii,  farmakognozja, pracownia farmakognozji , apteka szkoleniowa, świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Lewandowska Alina – anatomia i fizjologia, anatomia i fizjopatologia, propedeutyka zdrowia

Łabińska Angelina – analiza leków, apteka szkoleniowa, farmakognozja, pracownia analizy leków, pracownia farmakognozji, technologia postaci leków, pracownia technologii postaci leków

Makowska Renata – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Musiał Tomasz – podstawy masażu, pracownia masażu, pracownia anatomiczna, teoretyczne podstawy masażu, masaż, zagadnienia kliniczne masażu

Niesłuchowska Anna –  podstawy psychologii i socjologii, anatomia i fizjopatologia

Olczak Aleksandra – pracownia technologii postaci leków, technologia postaci leków.

Piechociński Sławomir – wychowanie fizyczne.

Pomorska Dorota – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Pytkowska Balbina – organizacja działalności zawodowej, podstawy przedsiębiorczości

Reszelska Agnieszka – biblioteka, dermatologia, pracownia zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych

Sienkiewicz Katarzyna – anatomia i patofizjologia, fizjoterapia w podologii, pracownia fizjoterapii w podologii

Sobolewska Dorota – świadczenia farmaceutyczne

Sobota-Wuszter Magdalena – pracownia kosmetyki, teoria wizażu, pracownia wizażu

Terebińska Anna – diagnozowanie w terapii zajęciowej, metodyka terapii zajęciowej, planowanie i organizowanie terapii zajęciowej, podstawy teoretycznej diagnostyki w terapii zajęciowej, podstawy terapii zajęciowej, pracownie terapii zajęciowej

Wojciechowska Zofia – opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, dermatologia, zarys dermatologii, zarys gerontologii, anatomia i fizjologia, anatomia i fizjopatologia, podstawy żywienia, propedeutyka zdrowia, podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, pracownia zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych, praktyka zawodowa

Zalewska Karolina – diagnostyka i organizacja pracy podologa, pracownia podologiczna, praktyka zawodowa

Zalewska Katarzyna – wprowadzenie do kosmetologii, kosmetologia, chemia kosmetyczna, pracownia kosmetyki, praktyka zawodowa

Żuchewicz Anna – komputerowe wspomaganie działalności zawodowej,