• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

Rada pedagogiczna

Wiśniewska Beata dyrektor, zarys anatomii i fizjologii człowieka, podstawy psychologii i socjologii

Kałużna-Dolna Joanna – kierownik szkolenia praktycznego, Wychowanie fizyczne, Język migowy.

Lichnowska Anna – kierownik szkolenia praktycznego, język angielski zawodowy.

Andruszkiewicz Anna – pracownia fizjoterapii, fizykoterapia, zarys fizjoterapii, pracownia fizykoterapii

Długosz Izabela – Pracownia diagnostyki obrazowej, praktyka zawodowa.

Dolny Michał – pracownia masażu, masaż w działaniu praktycznym, zagadnienia kliniczne masażu

Fijałkowska Jolanta – Organizacja i stosowanie diagnostyki i terapii radiologicznej-pracownia elektroencefalografii, praktyka zawodowa.

Kamińska Beata – Technologia mycia i dezynfekcji, Technologia sterylizacji.

Kings Ewa – Diagnostyka obrazowa,  fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii i aparatura medyczna, praktyka zawodowa-technik elektroradiologii.

Kopeć Ewa – biblioteka

Kubiak Joanna – Masaż w działaniu praktycznym.

Kwiecień Wioletta – Świadczenia farmaceutyczne, Farmakognozja,  Farmakologia, apteka szkoleniowa, Świadczenia farmaceutyczne-praktyka zawodowa.

Lewandowska Alina – Bezpieczeństwo i higiena pracy, Praktyka zawodowa  – opiekun medyczny KKZ.

Młodziejewska Joanna – Organizacja i stosowanie diagnostyki i terapii radiologicznej-pracownia-pracownia EKG, Praktyka zawodowa.

Musiał Tomasz – Podstawy masażu, Pracownia masażu, Pracownia anatomiczna, Teoretyczne podstawy masażu, Masaż.

Niesłuchowska Anna –  podstawy psychologii i socjologii, zarys psychologii i socjologii, anatomia i fizjopatologia

Olczak Aleksandra – Pracownia technologii postaci leków, Technologia postaci leków.

Orzoł Alina – Anatomia i fizjologia

Piechociński Sławomir – Wychowanie fizyczne.

Pilarczyk Marzena – Pracownia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej, Dekontaminacja.

Pietrzak Marzenna – Organizacja i stosowanie diagnostyki i terapii radiologicznej-pracownia audiometryczna.

Pocheć Przemysław – Analiza leków, Pracownia analizy leków.

Pytkowska Balbina – działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, podstawy przedsiębiorczości, organizacja działalności zawodowej, organizacja ochrony zdrowia

Reszelska Agnieszka – Propedeutyka zdrowia, anatomia i fizjopatologia, propedeutyka zdrowia, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, biblioteka

Sobota-Wuszter Magdalena – Pracownia kosmetyki, Teoria wizażu, Pracownia wizażu

Szczerbiński Piotr – organizacja i stosowanie diagnostyki i terapii radiologicznej, praktyka zawodowa.

Wojciechowska Zofia – Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, praktyka zawodowa opiekun medyczny KKZ, dermatologia, zarys anatomii i fizjologii człowieka, anatomia i fizjologia, podstawy żywienia, propedeutyka zdrowia, pierwsza pomoc

Zalewska Katarzyna – Kosmetologia, Chemia kosmetyczna, pracownia kosmetyki, praktyka zawodowa

Żuchewicz Anna – Komputerowe wspomaganie działalności zawodowej,