• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

Rada pedagogiczna

Wiśniewska Beata dyrektor, Teoretyczne podstawy wychowania dziecka, Pracownia wychowania dziecka, Podstawy psychologii i socjologii, Propedeutyka zdrowia, Podstawy patologii.

Kałużna-Dolna Joanna – kierownik szkolenia praktycznego, Wychowanie fizyczne, Język migowy.

Lichnowska Anna – kierownik szkolenia praktycznego, język angielski zawodowy.

Andruszkiewicz Anna – Pracownia fizykoterapii, Fizjoterapia, Zarys fizjoterapii.

Ciecierska Iwona – Organizacja i stosowanie diagnostyki i terapii radiologicznej-pracownia spirometrii.

Długosz Izabela – Pracownia diagnostyki obrazowej, praktyka zawodowa.

Dolny Michał – Pracownia masażu, Masaż w działaniu praktycznym.

Fijałkowska Jolanta – Organizacja i stosowanie diagnostyki i terapii radiologicznej-pracownia elektroencefalografii, praktyka zawodowa.

Kamińska Beata – Technologia mycia i dezynfekcji, Technologia sterylizacji.

Kings Ewa – Diagnostyka obrazowa, Pracownia anatomii radiologicznej, Pracownia elektromedyczna, Praktyka zawodowa-technik elektroradiologii.

Kopeć Ewa – Praktyka zawodowa-opiekunka dziecięca.

Kubiak Joanna – Masaż w działaniu praktycznym.

Kwiecień Wioletta – Świadczenia farmaceutyczne, Farmakognozja, Badanie tożsamości surowców naturalnych, Farmakologia, Świadczenia farmaceutyczne-praktyka zawodowa.

Lewandowska Alina – Bezpieczeństwo i higiena pracy, Anatomia i fizjologia, Organizacja ochrony zdrowia, Praktyka zawodowa-opiekun medyczny KKZ.

Martynowska Sylwia – Organizacja i stosowanie diagnostyki i terapii radiologicznej-pracownia diagnostyki stomatologicznej.

Młodziejewska Joanna – Organizacja i stosowanie diagnostyki i terapii radiologicznej-pracownia-pracownia EKG, Praktyka zawodowa.

Musiał Tomasz – Podstawy masażu, Pracownia masażu, Pracownia anatomiczna, Teoretyczne podstawy masażu, Masaż.

Niesłuchowska Anna –  Podstawy psychologii i socjologii, Praktyka zawodowa-opiekunka dziecięca, Zarys psychologii i socjologii.

Nowak Tomasz – ochrona radiologiczna.

Olczak Aleksandra – Pracownia technologii postaci leków, Technologia postaci leków.

Olejnik Patryk – Wychowanie dziecka przez muzykę

Orzoł Alina – Anatomia i fizjologia, Dermatologia, Podstawy żywienia, Praktyka zawodowa opiekunka dziecięca, Zagadnienia kliniczne w masażu, Pracownia anatomiczna, Anatomia i fizjopatologia, Anatomia, fizjologia i patologia z elementami pierwszej pomocy.

Piechociński Sławomir – Wychowanie fizyczne.

Pilarczyk Marzenna – Pracownia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej, Dekontaminacja.

Pietrzak Marzenna – Organizacja i stosowanie diagnostyki i terapii radiologicznej-pracownia audiometryczna.

Pocheć Przemysław – Analiza leków, Pracownia analizy leków.

Pytkowska Balbina – Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, Podstawy przedsiębiorczości, Podstawy prawa i działalności gospodarczej, Organizacja działalności zawodowej.

Reszelska Agnieszka – Bibliotekarz, Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną.

Sobota-Wuszter Magdalena – Pracownia kosmetyki, Teoria wizażu, Pracownia wizażu, Praktyka zawodowa.

Szczerbiński Piotr – Pracownia diagnostyki obrazowej, Organizacja i stosowanie diagnostyki i terapii radiologicznej, Praktyka zawodowa.

Wawrzeńczyk Karolina – Radioterapia, Pracownia radioterapii i medycyny nuklearnej.

Wojciechowska Zofia – Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, Praktyka zawodowa opiekun medyczny KKZ, Dermatologia, Podstawy żywienia, Propedeutyka zdrowia, Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka, Pracownia pielęgnacji dziecka, Opieka nad dzieckiem, Praktyka zawodowa-opiekunka dziecięca, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia, Pierwsza pomoc.

Zalewska Katarzyna – Kosmetologia, Chemia kosmetyczna, Praktyka zawodowa, pracownia kosmetyki.

Żuchewicz Anna – Komputerowe wspomaganie działalności gospodarczej, Komputerowe wspomaganie opiekunki dziecięcej.