Podziękowania

Serdecznie dziękuję Społeczności Szkolnej za gratulacje, życzliwość i wsparcie.Beata WiśniewskaDyrektor MSP w Płocku