• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

Kursy

Oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to doskonała forma kształcenia również dla osób bez wykształcenia średniego, dająca możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji zgodnej z kierunkami kształcenia. Nauka na kursach jest bezpłatna. jest bezpłatna. Absolwent Kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępuje do egzaminu zawodowego zgodnie z procedurami opracowanymi przez Centralną  Komisję Egzaminacyjną we współpracy z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia1991 o systemie oświaty( t. j. Dz. U. 2020 poz. 1327)

Medyczna Szkoła Policealna w Płocku oferuje następujące Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Wymagane wykształcenie podstawowe:

  • MED.03.w zawodzie  opiekun medyczny  532102.
  • SPO.02. w zawodzie opiekun osoby starszej 341202
  • SPO. 03. w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej 341203 
  • SPO.04. w zawodzie opiekunka dziecięca  325905
  • FRK.04. w zawodzie technik usług fryzjerskich 514207

Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe:

  • SPO.05. w zawodzie opiekunka środowiskowa 341204
  • SPO.01. w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Uruchomienie kursu po zebraniu grupy.

Absolwent KKZ, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ wydany przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną

Osoba , która uzyska CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej uzyskuje również  DYPLOM ZAWODOWY

Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego