• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

Kursy

Oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to doskonała forma kształcenia również dla osób bez wykształcenia średniego, dająca możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji zgodnej z kierunkami kształcenia. Nauka na kursach jest bezpłatna. jest bezpłatna. Absolwent Kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępuje do egzaminu zawodowego zgodnie z procedurami opracowanymi przez Centralną  Komisję Egzaminacyjną we współpracy z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia1991 o systemie oświaty( t. j. Dz. U. 2020 poz. 1327)

Medyczna Szkoła Policealna w Płocku oferuje następujące Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

 • Kurs ECDL
 • Kurs System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych terenowych
 • Kurs Ogrodnik
 • Kurs „Organizacja miejsca pracy w oparciu o model 5S w usługach”
 • Kurs „Organizacja miejsca pracy w oparciu o model 5S w produkcji”
 • Kurs Sternik motorowodny
 • Kurs Kadry i płace z modułem nowoczesny HR
 • Kurs Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Kurs Skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Kurs Techniki sprzedaży z podstawami psychologii klienta
 • Kurs Menedżer
 • Kurs Zarządzanie projektami

Uruchomienie kursu po zebraniu grupy.

Osoba , która uzyska CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej uzyskuje również  DYPLOM ZAWODOWY

Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego