Komunikat Dyrektora

Uwaga, Drodzy Słuchacze! W związku z odwołaniem w szkole zajęć dydaktycznych od 12.03 do 25.03.2020 r., na maile słuchaczy/ maile grup/stronę internetową zostaną rozesłane materiały dydaktyczne. Bardzo proszę o odbieranie materiałów i naukę. Okres ten jest okresem kwarantanny, a nauczyciele chcąc wyjść naprzeciw państwa edukacyjnym oczekiwaniom i potrzebom zadbają o właściwą edukację.👍