Informacje dla słuchacza

Szanowni Państwo, Słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku, zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć.