• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

Historia szkoły

01.09.1954 w Płocku rozpoczęła działalność pierwsza w woj. warszawskim państwowa 3-letnia Szkoła Pielęgniarstwa.

Zajęcia odbywały się w budynku LO im. Władysława Jagiełły. Dyrektorem został Władysław Adamski.

 • 1955 r. Dyrektorem szkoły zostaje Jan Przyszlak.
 • 1957 r. Zorganizowano 2 letnią pomaturalną Państwową Szkołę Pielęgniarstwa.
 • 1967 r. Decyzją Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Op. Sp. powołano 2 letnią Państwową Szkołę Medyczną Techników Analityki dla absolwentów szkół średnich.
 • 1966 r. w Gostyninie powstało 4 letnie LM Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla Pracujących.
 • Szkoła funkcjonowała jako filia szkoły medycznej w Płocku.

 • 1970 r. Powstało Pomaturalne Studium Medyczne Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, które w 1972 r. zmieniło nazwę na Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego.
 • 1967 r. Rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa dla asystentek.
 • Szkoła umożliwiła zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych asystentkom `pielęgniarskim.

 • 1984 r. Powstał Wydział Zaoczny Pracowników Socjalnych.
 • 1988 r. Powstał Wydział Higieny Stomatologicznej.
 • 1993 r. Po raz pierwszy w drodze konkursu dyrektorem szkoły została mgr Cecylia Kośnik.
 • 1995 r. Powstał Wydział Technika Fizjoterapii.
 • 1996 r. Szkoła zostaje przekształcona w Medyczne Studium Zawodowe.
 • 1999 r. Szkoła przenosi się do własnego budynku przy Al. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8.
 • 1999 r. Powstaje 7 nowych wydziałów : Technik Farmaceutyczny (1999), Terapeuta Zajęciowy(1999), Ratownik Medyczny(2000), Opiekun w Domu Pomocy Społecznej(2002), Asystent Osoby Niepełnosprawnej2003), Technik Masażysta(2004), Opiekunka Dziecięca(2005).
 • 2005 r. Medyczne Studium Zawodowe zostało przekształcone w Medyczną Szkołę Policealną.
 • 2008 r. Dyrektorem Medycznej Szkoły Policealnej została mgr Alina Lewandowska.
 • 2009 r. Utworzony został Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku w skład jego wchodzi Medyczna Szkoła Policealna i Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych. Od 01.09.2009 r. Zespół kształci w systemie zaocznym w zawodzie Opiekun Medyczny, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Technik Usług Kosmetycznych i Opiekunka Środowiskowa.
 • 2013 r. Powstaje nowy kierunek kształcenia w zawodzie Technik elektroradiologii.
 • 2014 r. Powstają 2 nowe kierunki kształcenia w zawodzie Opiekun Osoby Starszej oraz Technik sterylizacji medycznej.

W ciągu 60 lat *medyk* ukończyło 6124 absolwentów.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Dobra baza szkoleniowa, nauka języków obcych (j. niemiecki, j. angielski) i wykwalifikowana kadra nauczycielska gwarantują bardzo dobre przygotowanie do pracy zawodowej.