• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

Historia szkoły

Historia Szkoły

01.09.1954 w Płocku rozpoczęła działalność pierwsza w woj. warszawskim państwowa 3-letnia Szkoła Pielęgniarstwa. Zajęcia odbywały się w budynku LO im. Władysława Jagiełły. Dyrektorem został Władysław Adamski.

1955 r. Dyrektorem szkoły zostaje Jan Przyszlak.

1957 r. Zorganizowano 2 letnią pomaturalną Państwową Szkołę Pielęgniarstwa. Na terenie Szpitala Miejskiego powstał internat dla słuchaczek. W tym samym roku został on przeniesiony do wyremontowanego budynku przy ul. Warszawskiej.

1959- Przekształcono Państwową 3-letnią Szkołę Pielęgniarstwa
w 4-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Absolwentki otrzymywały dyplom pielęgniarki i świadectwo dojrzałości. Ogólna liczba absolwentek – 204. Zajęcia lekcyjne odbywały się w salach „Jagiellonki”

1965 r. Decyzją Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Op. Sp. powołano 2 letnią Państwową Szkołę Medyczną Techników Analityki dla absolwentów szkół średnich. W 1970 roku zmieniła ona nazwę na Pomaturalne Studium Medyczne Techników Analityki. Od 1972 roku weszła w skład Medycznego Studium Zawodowego jako Wydział Analityki Medycznej. Nabór kandydatów zawieszono w 1999 roku.

1966 r. W Gostyninie powstało 4 letnie LM Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla Pracujących.
Szkoła funkcjonowała jako filia szkoły medycznej w Płocku.

1967- Działalność rozpoczęła Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa dla Asystentek. Umożliwiała zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych asystentkom pielęgniarstwa.4-letnie liceum przekształcono w 5-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Na potrzeby szkoły przekazano budynek, w którym zorganizowano pracownie zawodowe.

1970 r. Powstało Pomaturalne Studium Medyczne Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, które w 1972 r. zmieniło nazwę na Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego.

1972r.-Liceum Medyczne Pielęgniarstwa oraz wydziały Medycznego Studium Zawodowego utworzyły Zespół Szkół Medycznych.

1979r.-Utworzony został Wydział Położnych. Do roku 2002 kształcił dyplomowanych położnych. Rekrutację zawieszono w 2000 roku.

1980 r.-Dyrektorem szkoły została Wanda Sokołowska.

1984r.- Utworzony został Wydział Zaoczny Pracowników Socjalnych. Istniał do roku 1992.

1988r.- Utworzono Wydział Higieny Stomatologicznej.

1984 r. Powstał Wydział Zaoczny Pracowników Socjalnych.

1988 r. Powstał Wydział Higieny Stomatologicznej.

1992r. Obowiązki dyrektora szkoły pełni Danuta Żochowska

1993 r. Po raz pierwszy w drodze konkursu dyrektorem szkoły została mgr Cecylia Kośnik.

1995 r. Powstał Wydział Technika Fizjoterapii.

1996 r. Szkoła zostaje przekształcona w Medyczne Studium Zawodowe.

1999 r. Szkoła przenosi się do własnego budynku przy Al. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8.

1999 r. Powstaje 7 nowych wydziałów : Technik Farmaceutyczny (1999), Terapeuta Zajęciowy(1999), Ratownik Medyczny(2000), Opiekun w Domu Pomocy Społecznej(2002), Asystent Osoby Niepełnosprawnej2003), Technik Masażysta(2004), Opiekunka Dziecięca(2005).

2005 r. Medyczne Studium Zawodowe zostało przekształcone w Medyczną Szkołę Policealną.

2008 r. Dyrektorem Medycznej Szkoły Policealnej została mgr Alina Lewandowska.

2009 r. Utworzony został Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku. W skład ZMSP wchodzi Medyczna Szkoła Policealna i Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych. Od 01.09.2009 r. Zespół kształci w systemie zaocznym w zawodzie Opiekun Medyczny, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Technik Usług Kosmetycznych i Opiekunka Środowiskowa.

2013 r.- Powstaje nowy kierunek kształcenia w zawodzie Technik elektroradiolog.

2014 r.- Powstają 2 nowe kierunki kształcenia w zawodzie Opiekun Osoby Starszej oraz Technik sterylizacji medycznej.

2018 r.-Płocki Medyk rozpoczyna udział w projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.”. Prowadzimy staże uczniowskie u pracodawców.

2019 r- Medyczna Szkoła Policealna dla dorosłych zmienia nazwę na Szkołę Policealną w Płocku. Kontynuują w niej naukę słuchacze kierunku kształcenia- Opiekunka Dziecięca II rok oraz Technik usług Kosmetycznych II rok.

2019 r.-uzyskujemy tytuł-Orły edukacji 2019

2019 r. – w drodze postępowania konkursowego dyrektorem szkoły od 1 września została mgr Beata Wiśniewska.

2019 r.-W Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku funkcjonują dwie szkoły: Medyczna Szkoła Policealna oraz Szkoła Policealna w Płocku.

2019 r- Medyczna Szkoła Policealna w Płocku kształci w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

2019 r.-po raz pierwszy zostaje uruchomiony Kwalifikacyjny Kurs zawodowy- Opiekun medyczny.

2019/20 r. Szkoła się zmienia. To rok wielu prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły.

2020 r.-uzyskujemy tytuł – Orły edukacji 2020.

2020 r. Szkoła Policealna w Płocku, wchodząca w skład ZMSP, bierze udział w Projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.”. 2020 r. Wprowadzamy innowacje pedagogiczne. Pozyskujemy najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne na kierunek technik usług kosmetycznych.