Egzamin zewnętrzny 2020

Komunikat do słuchaczy ZMSP w Płocku, którzy przystępują do  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ egzaminu zawodowego w 2020r. opracowany na podstawie wytycznych MEN, CKE, GIS. Harmonogram egzaminów praktycznych 2020 Harmonogram egzaminów pisemnych 2020 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w … Czytaj dalej Egzamin zewnętrzny 2020