Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r Wytyczne dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Centralna Komisja Edukacyjna – Egzamin Zawodowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – Egzamin Zawodowy