• Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30

EFS

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz „Internetowe Centra Infromacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych.” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła otrzymała sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych”.Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.Szkoła otrzymała sprzęt technodydaktyczny w ramach realizacji projektu.

Przydatne adresy: