Witaj na stronie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku
 Chcesz uczyć się w naszej szkole:

 • nie musisz mieć matury
 • nie ma ograniczeń wiekowych
 • wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły
codziennie w godz. 8.00-15.00


 Dlaczego my ? :

 • jesteśmy szkołą PUBLICZNĄ a więc BEZPŁATNĄ,
 • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,
 • organizujemy kształcenie  praktyczne w specjalistycznych jednostkach o wysokim standardzie,
 • gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,
 • doskonale przygotowujemy do zewnętrznych, ogólnopolskich egzaminów zawodowych,
 • kładziemy bardzo duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, co jest niezwykle ważne w przyszłej pracy zawodowej,
 • po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE – uczeń otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim,
 • legitymacje, indeksy i zaświadczenia ZA DARMO,
 • lokalizacja w centrum miasta.

Wybierając kierunki kształcenia w naszej szkole zdobywasz państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Uzyskanie tytułu zawodowego daje szerokie możliwości na rynku pracy.


 Uwaga: Szkoła prowadzi wynajem sal na szkolenia i konferencje.