Witaj na stronie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku

 

UWAGA!!!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz. U.   z 2011 r. Nr 205, poz. 1206])

 

Dlaczego my ? :

  • jesteśmy szkołą PUBLICZNĄ a więc BEZPŁATNĄ,
  • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,
  • organizujemy kształcenie  praktyczne w specjalistycznych jednostkach o wysokim standardzie,
  • gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,
  • doskonale przygotowujemy do zewnętrznych, ogólnopolskich egzaminów zawodowych,
  • kładziemy bardzo duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, co jest niezwykle ważne w przyszłej pracy zawodowej,
  • po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE – uczeń otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim,
  • legitymacje, indeksy i zaświadczenia ZA DARMO,
  • lokalizacja w centrum miasta.

 

Wybierając kierunki kształcenia w naszej szkole zdobywasz państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Uzyskanie tytułu zawodowego daje szerokie możliwości na rynku pracy.

Prezentacja Szkoły (plik .pdf do pobrania)


Uwaga: Szkoła prowadzi wynajem sal na szkolenia i konferencje.