Witaj na stronie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku


Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku
ul. Piłsudskiego 8
Żłobek Miejski nr 4
ul. Lachmana 10

XXVI Konferencja Młodzieży
dla Rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr4
miejsce konferencji: Żłobek Miejski nr 4, hol główny

06 kwietnia 2017 roku o godz. 15.15

Depresja rodzica, depresja dziecka

Program konferencji:

1. Wpływ depresji rodzica na rozwój dziecka – Sylwia Ziółkowska, I r. HS

2. Depresja dziecięca- Anna Bauman, II rok opiekunka dziecięca

3. Wpływ edukacji emocjonalnej w leczeniu depresji
Ewa Karpińska, II rok opiekunka dziecięca

4.Literatura dziecięca w edukacji emocjonalnej
Monika Cieślak, II rok HS

5. Profilaktyka depresji
Sylwia Pawlak, I rok HS

6. Zaburzenia nastroju, psychoterapia czy farmakoterapia?
Anna Niesłuchowska, psychoterapeuta

 


Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku
ul. Piłsudskiego 8
zaprasza na
Konferencję Nauczycieli

Depresja dzieci i młodzieży w kontekście rodziny i szkoły
26 kwietnia 2017
godz. 09.00

Za każdym razem, gdy teoria wydaje ci się
jedyną możliwą, traktuj to jako znak, że nie zrozumiałeś ani teorii
ani problemu,który zamierzało się rozwiązać
Karl Popper

Program konferencji

1. Przywitanie gości i wprowadzenie w temat konferencji- Alina Lewandowska

2. Zaburzenia nastroju u młodzieży licealnej (kazuistyka)- Beata Poprawa

3. Depresja adolescentów- Jolanta Iwanowska

4. Placebo i nocebo w stanach depresyjnych – Zofia Wojciechowska

5. Samouszkodzenia i samobójstwa w kontekście depresji- Anna Niesłuchowska

6. Dyskusja panelowa- moderator- Alina Lewandowska

Jak polska szkoła reaguje na depresję dzieci i młodzieży
Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych

tel. (24) 262-59-65
Zapraszamy


Dlaczego my ? :

  • jesteśmy szkołą PUBLICZNĄ a więc BEZPŁATNĄ,
  • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,
  • organizujemy kształcenie  praktyczne w specjalistycznych jednostkach o wysokim standardzie,
  • gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,
  • doskonale przygotowujemy do zewnętrznych, ogólnopolskich egzaminów zawodowych,
  • kładziemy bardzo duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, co jest niezwykle ważne w przyszłej pracy zawodowej,
  • po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE – uczeń otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim,
  • legitymacje, indeksy i zaświadczenia ZA DARMO,
  • lokalizacja w centrum miasta.

 

Wybierając kierunki kształcenia w naszej szkole zdobywasz państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Uzyskanie tytułu zawodowego daje szerokie możliwości na rynku pracy.

Prezentacja Szkoły (plik .pdf do pobrania)


Uwaga: Szkoła prowadzi wynajem sal na szkolenia i konferencje.