Witaj na stronie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku

 

UWAGA!!!

Terminy egzaminów – sesja zimowa styczeń-luty 2017-01-04

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

1.Technik masażysta

część pisemna – 12.01.2017 – godz. 14.00, sala 31

cześć praktyczna – 27.01.2017 – godz. 12.00, sala 23

2. Technik usług kosmetycznych

część pisemna – 12.01.2017 – godz. 12.00 sala 31

cześć praktyczna – 09.01.2017 – godz. 13.00 , sala 15


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja styczeń-luty 2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2017 r. Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz. U.   z 2011 r. Nr 205, poz. 1206])

Dlaczego my ? :

  • jesteśmy szkołą PUBLICZNĄ a więc BEZPŁATNĄ,
  • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,
  • organizujemy kształcenie  praktyczne w specjalistycznych jednostkach o wysokim standardzie,
  • gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,
  • doskonale przygotowujemy do zewnętrznych, ogólnopolskich egzaminów zawodowych,
  • kładziemy bardzo duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, co jest niezwykle ważne w przyszłej pracy zawodowej,
  • po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE – uczeń otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim,
  • legitymacje, indeksy i zaświadczenia ZA DARMO,
  • lokalizacja w centrum miasta.

 

Wybierając kierunki kształcenia w naszej szkole zdobywasz państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Uzyskanie tytułu zawodowego daje szerokie możliwości na rynku pracy.

Prezentacja Szkoły (plik .pdf do pobrania)


Uwaga: Szkoła prowadzi wynajem sal na szkolenia i konferencje.